SAMTALEN SOM LEDER FRAMÅT

Med stöd i pedagogiska metoder som processhandledning och coaching möter vi upp chefer, ledare, medarbetare och grupper samt faciliterar era möten.

Vi hämtar stöd för både innehåll och form i ett antal teorier och metoder - systemteori, kommunikationsteori, kristeori, konfliktteori, reflekterande team, MI - motiverande samtal,  KBT, ACT. Vi använder olika slags språk - ord, bilder, rollspel, värderingsövningar - då ges tillgång till våra båda hjärnhalvor som bidrar till nya insikter och handlingsalternativ.

Handledning

Paket och skräddarsydd anpassning

Coaching

Paket och skräddarsydd anpassning

Facilitering

Skräddarsydda möten