HANDLEDNING

Handledning är en pedagogisk metod med syfte att lyfta och vidareutveckla yrkesjaget och gruppens samlade kompetens.  Ledare, medarbetare och grupper ges möjlighet att utforska styrkor och utvecklingsområden. 

I yrken där man använder sig själv i möten med andra kan man behöva tid för att reflektera över vad man gör, hur man gör, men också vem man är. Handledning är ofta en förutsättning för en hållbar arbetssituation och friska processer i vardagens arbete, men kan också fungera som ett andrum och frizon för reflektion kring den egna professionen, tillsammans med arbetsgruppen eller enskilt likväl som ett utvecklingssprång.
Vi använder oss av samtalet, men också kreativa metoder som gestaltning, bilder, värderingsövningar mm. som öppnar för upp för möjligheterna att förstå sig själv, andra, varandra och bidra till nyfikenhet. Fler språk än ordet hjälper oss också att utforska utmaningar från nya vinklar, vilken det kan komma nya insikter av.

HANDLEDNING

Vi handleder chefer, ledare, medarbetare och grupper. 
Handledning sker på plats eller online.
Grupphandledning - ta kontakt för offert.

HANDLEDNINGSPAKET FÖR MEDARBETARE 10 H

19.800:- ex. moms
HANDLEDNINGSPAKET FÖR LEDARE / CHEFER 10 H
19.800:- ex. moms