GRUPPUTVECKLING

Är ni redan en grupp som fungerar bra, och vill fortsätta utvecklas? Är ni en grupp som vill bli mer samspelt, där läget just nu hindrar er från att prestera så bra som ni skulle kunna?
Tillsammans hittar vi upplägget som passar just er!

Det goda, hållbara gruppklimatet skapas när uppdraget och rollerna är tydliga. Där det finns självinsikt, öppenhet och god kommunikation mellan deltagarna. För att en grupp ska bibehålla sin effektivitet och välmående är regelbunden utveckling i form av utbildning och handledning viktiga inslag.

DIN GRUPP, I TRYGGA HÄNDER HOS OSS

Hos oss får din grupp enkla, handfasta verktyg för att skapa eller fortsätta vara ett effektivt team.
Exempel vad vi ofta gör

  • 360° analyser
  • Kommunikation- och beteendeprofiler
  • Grupputvecklingens olika faser
  • Kommunikation och feedbackträning
  • Konflikter och konflikthantering
  • Hållbarhet - stresshantering och mindfulness
  • Förändring - förstå och hantera
  • Teamövningar
  • Handledning och coaching

MEDARBETARVANDRING

Vandra i vacker natur samtidigt som samtal om teamet, förändringar i arbetsgruppen och hur gruppen kan utvecklas äger rum. Gruppvandring i natursköna områden på Gotland. 

LEDNINGSGRUPP

När ledningsgruppen vill skapa en starkare enhet för att bättre samverka, lösa konflikter, maximera prestation och nå sina mål.

MEDARBETARUTBILDNING

En dag av självinsikter, förståelse för varandra och hur vi kan kommunicera. För att vi är ganska lika, men ibland också väldigt olika!

Din grupp?

Låt oss prata om vad som kan göra din grupp ännu mer effektiv och hållbar!

Låt oss skapa kontakt!