GRUPPUTVECKLING

Är ni redan en grupp som fungerar bra, och vill fortsätta utvecklas? Är ni en grupp som vill bli mer samspelt, där läget just nu hindrar er från att prestera så bra som ni skulle kunna?
Tillsammans hittar vi upplägget som passar just er!

Det goda, hållbara gruppklimatet skapas när uppdraget och rollerna är tydliga. Där det finns självinsikt, öppenhet och god kommunikation mellan deltagarna. För att en grupp ska bibehålla sin effektivitet och välmående är regelbunden utveckling i form av utbildning och handledning viktiga inslag.

60 minuter

Vårt eget spel om samarbete och verksamhet. Läs mer >>

HandlednING

Processhandledning - vidareutveckla gruppens samlade kompetens. Läs mer >>

KONFLIKTHANTERING

Så förstår hanterar och löser du konflikter.  Läs mer >>

KOMMUNIKATION OCH RELATION

Kommunikation- nyckel till ökad effektivitet och samverkan. Läs mer>>

MEDARBETARVANDRING

Vandra i vacker natur samtidigt som samtal om teamet, förändringar i arbetsgruppen och hur gruppen kan utvecklas äger rum. Gruppvandring i natursköna områden på Gotland. Läs mer >>

LEDNINGSGRUPP

När ledningsgruppen vill skapa en starkare enhet för att bättre samverka, lösa konflikter, maximera prestation och nå sina mål.
Läs mer >>

MEDARBETARUTBILDNING

En dag av självinsikter, förståelse för varandra och hur vi kan kommunicera. För att vi är ganska lika, men ibland också väldigt olika! Läs mer >>