GOTLANDSAKADEMIN

Vi skapar hållbarhet genom ledarskap, kommunikation och struktur för både offentliga organisationer och privata företag. Det gör vi genom våra utbildningar, konsultinsatser, coaching och handledning. Gotland är vår hemvist, men vägen till oss är aldrig lång.
Kom till oss, vi kommer till dig, eller så ses vi online!

Stina Hansson

Stina är delägare i Gotlandsakademin och har lång erfarenhet av att utbilda, coacha och handleda projektledare och ledare. 
Stina har arbetat som projektledare, chef- och verksamhetsutvecklare. Stina är utbildad socionom och har även  jobbat många år som kurator inom hälso-och sjukvård.
Stina hittar ni oftast på Gotland, men med sitt stora intresse för natur och kultur kan ni stöta på Stina på vandring någonstans i världen eller på vattnet i en kajak.
Mail till Stina >>

Christian Lewander

Christian kan utveckling! Arbetar ofta med förändrings- och organisationsutveckling samt projektledning. 
Christian har arbetat med utbildning större delen av sitt liv inom flera olika sektorer gymnasium, yrkeshögskola och universitet samt folkbildning där även ledning och organisationsutveckling var ett av uppdragen. 
Christian hittar du oftast på Gotland eller i motionsspåret någonstans. Eller fördjupad i högre studier om ledarskap.
Mail till Christian >>

Camilla Knekta

Camilla är delägare i Gotlandsakademin och håller gärna fokus på det goda och hållbara arbetsklimatet.  

Camillas har arbetat  som process- och projektledare.  Intresserar sig i frågan vad som får människor att vilja vara endel av ett sammanhang och gå mot gemensamma mål, eller inte. Hon vill  skapa rum för meningsfulla möten som bidrar till personlig utveckling, verksamhetsmål och hållbarhet. Camilla är beteendevetare och mindfulnessintruktör. Camilla hittar ni på Gotland, ofta i sin trädgården eller på resa med ryggsäck.
Mail till Camilla >>

Magnus Larsson

Magnus, företagsekonomen som kan projektledning och projektmetoder.
Magnus är internationell ekonom med lång erfarenhet av att utbilda inom ämnena projektledning, organisation, entreprenörskap och hållbar utveckling på akademisk nivå. Magnus också mer än 30 års erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling som anställd på Almi Gotland, där han dessutom arbetade som projektledare för större och mindre projekt. Magnus finns på Gotland, där han kopplar av med korsord, böcker eller hundpromenader.
Mail till Magnus >>

Anders Nilsson

Anders kan projekt! Arbetar även med verksamhetsutveckling och ledarskap.
Mycket erfaren inom projektvärlden med över 20 år inom ledande befattningar, främst inom verksamhetsutveckling-, industri-, processindustri-, IT-, bygg- och anläggningsprojekt. Anders har tagit fram, utvecklat och förvaltat projektmodeller i flera branscher samt implementerat successivprincipen (metod för riskbaserad kalkylering) som kalkylmodell. Anders hittar du oftast på västkusten med en aktiv fritid som består av träning, resor och kamera. 
Mail till Anders >>

Per Lorén

Per är nyfiken på din organisations arbetsplatskultur!
Per är socionomen som och varit chef inom HR, kommunikation och administration samt HR direktör i näringslivet. Ett stort intresse finns för kvalitetsfrågor och han fascineras av vad som driver medarbetare och chefer att bidra till ett gott arbetsresultat. Per arbetar ofta med ledarskap,  organisation- och grupputveckling samt konflikthantering, handledning och coaching.  
Per hittar du antingen i på Gotland eller i Stockholm, ofta på långpromenader i med både natur och kulturaktiviteter i sikte. Ibland ses han även på Mallorca. 
Mail till Per >>

OM OSS

Gotlandsakademin har i över 30 år varit konsultbolaget för ledare och chefer, medarbetare, grupper med strävan att anpassa våra produkter samt leverera med hög kvalitet till dig som kund. 
Företaget ägs och drivs i ett delat ägar- och ledarskap tillsammans med en mycket kompetent konsultgrupp.

Kunder; GR Kom, Akademi Norr, Region Gotland, Stockholms stad, Uppsala Universitet, Piteå och Luleå kommun, Kommunförbundet Skåne, Riksdagsförvaltningen, Karolinska Institutet, Länsstyrelserna i Sverige, Karlskrona kommun, Region Uppsala, Kustbevakningen och många fler!