Gotlandsakademin skapar hållbarhet genom ledarskap, kommunikation och struktur för både offentliga organisationer och privata företag. Det gör vi genom  utbildning, konsultinsatser, coaching och handledning. Gotland är vår hemvist, men vägen till oss är aldrig lång.
Kom till oss, vi kommer till dig, eller så ses vi online!

Gotlandsakademin ägs och drivs i ett delat ledarskap av Stina Hansson och Camilla Knekta. Vi arbetar tillsammans med en mycket kompetent konsultgrupp.

Stina Hansson

Stina har lång erfarenhet av att utbilda, coacha och handleda projektledare och ledare och själv arbetat som projektledare, chef- och verksamhetsutvecklare. Utbildad socionom med många år bakom sig som kurator. Stina har ett stort intresse för natur och kultur och ni kan stöta på henne på vandring någonstans i världen eller på vattnet i en kajak. Mail till Stina >>

Camilla Knekta

Camilla håller fokus på det goda och hållbara arbetsklimatet.  Intresserar sig för vad som får människor att vilja vara endel av ett sammanhang och gå mot gemensamma mål, eller inte. Skapar gärna rum för meningsfulla möten som bidrar till personlig utveckling, verksamhetsmål och hållbarhet. Camilla är beteendevetare och mindfulnessintruktör.  Camilla hittar ni på Gotland, ofta i sin trädgård eller på resa med ryggsäck. Mail till Camilla >>

Christian Lewander

Christian kan utveckling! Arbetar ofta med förändrings- och organisationsutveckling samt projektledning. Christian har arbetat med utbildning större delen av sitt liv inom flera olika sektorer gymnasium, yrkeshögskola och universitet samt folkbildning där även ledning och organisationsutveckling var ett av uppdragen. Christian hittar du oftast på Gotland eller i motionsspåret någonstans. Eller fördjupad i högre studier om ledarskap.
Mail till Christian >>

Magnus Larsson

Magnus, företagsekonomen som kan projektledning och projektmetoder.
Magnus är internationell ekonom med lång erfarenhet av att utbilda inom ämnena projektledning, organisation, entreprenörskap och hållbar utveckling på akademisk nivå. Magnus också mer än 30 års erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling som anställd på Almi Gotland, där han dessutom arbetade som projektledare för större och mindre projekt. Magnus finns på Gotland, där han kopplar av med korsord, böcker eller hundpromenader.
Mail till Magnus >>

Per Lorén

Per är nyfiken på din organisations arbetsplatskultur! Per är socionomen som varit chef inom HR, kommunikation och administration samt HR direktör i näringslivet. Med ett stort intresse finns för kvalitetsfrågor fascineras han av vad som driver medarbetare och chefer att bidra till goda arbetsresultat. Arbetar med ledarskap,  organisation- och grupputveckling samt konflikthantering, handledning och coaching.  Per hittar du på Gotland eller i Stockholm, ofta på långpromenader i med både natur och kulturaktiviteter i sikte. Ibland ses han även på Mallorca. 
Mail till Per >>

SÅ SÄGER KUNDERNA

”Så genomarbetat upplägg och engagerad utbildare. Mycket imponerad. Hög relevans särskilt med tanke på god förkännedom från utbildaren om Länsstyrelsen som myndighet."
"Situationsanpassning efterhand vilket skapade live-känsla, att våga frångå ordning på enskilda moment. Visst hade det varit att föredra att träffas fysiskt, men lärplattformen var mycket bra."

” Mycket informativ och trevlig kurs med en bra utbildare”

KUNDER

GR Kom, Akademi Norr, Region Gotland, Stockholms stad, Uppsala Universitet, Piteå och Luleå kommun, Kommunförbundet Skåne, Riksdagsförvaltningen, Karolinska Institutet, Länsstyrelserna i Sverige, Karlskrona kommun, Region Uppsala, Kustbevakningen och många fler!

MER OM OSS

Gotlandsakademin har i över 30 år varit konsultbolaget för ledare och chefer, medarbetare, grupper. Vår strävan är att anpassa våra produkter samt leverera med hög kvalitet till dig som kund.

Värdegrund, etiska riktlinjer och miljöpolicy>>
Vår syn på inlärning >>
Reflektionsrummet >>