Gotlandsakademin skapar hållbarhet genom ledarskap, kommunikation och struktur för både offentliga organisationer och privata företag. Det gör vi genom  utbildning, konsultinsatser, coaching och handledning. Gotland är vår hemvist, men vägen till oss är aldrig lång.
Kom till oss, vi kommer till dig, eller så ses vi online!

Gotlandsakademin ägs och drivs i ett delat ledarskap av Stina Hansson och Camilla Knekta. Vi arbetar tillsammans med erfarna konsulter och samarbetspartners för att ge dig den bästa kompetensen!

Stina Hansson

Stina har lång erfarenhet av att utbilda, coacha och handleda projektledare och ledare och själv arbetat som projektledare, chef- och verksamhetsutvecklare. Utbildad socionom med många år bakom sig som kurator. Stina har ett stort intresse för natur och kultur och ni kan stöta på henne på vandring någonstans i världen eller på vattnet i en kajak. Mail till Stina >>

Camilla Knekta

Camilla håller fokus på det goda och hållbara arbetsklimatet.  Intresserar sig för vad som får människor att vilja vara endel av ett sammanhang och gå mot gemensamma mål, eller inte. Skapar gärna rum för meningsfulla möten som bidrar till personlig utveckling, verksamhetsmål och hållbarhet. Camilla är beteendevetare och mindfulnessintruktör.  Camilla hittar ni på Gotland, ofta i sin trädgård eller på resa med ryggsäck. Mail till Camilla >>

SÅ SÄGER KUNDERNA

”Så genomarbetat upplägg och engagerad utbildare. Mycket imponerad. Hög relevans särskilt med tanke på god förkännedom från utbildaren om Länsstyrelsen som myndighet."
"Situationsanpassning efterhand vilket skapade live-känsla, att våga frångå ordning på enskilda moment. Visst hade det varit att föredra att träffas fysiskt, men lärplattformen var mycket bra."

” Mycket informativ och trevlig kurs med en bra utbildare”

KUNDER

GR Kom, Akademi Norr, Region Gotland, Stockholms stad, Uppsala Universitet, Piteå och Luleå kommun, Kommunförbundet Skåne, Riksdagsförvaltningen, Karolinska Institutet, Länsstyrelserna i Sverige, Karlskrona kommun, Region Uppsala, Kustbevakningen och många fler!

MER OM OSS

Gotlandsakademin har i över 30 år varit konsultbolaget för ledare och chefer, medarbetare, grupper. Vår strävan är att anpassa våra produkter samt leverera med hög kvalitet till dig som kund.

Värdegrund, etiska riktlinjer och miljöpolicy>>
Vår syn på inlärning >>
Reflektionsrummet >>