Vi kan projekt

Utbildning, fortbildning och handledning av projektledare och deras beställare och styrgrupper. Stöd i att utveckla och ta fram projektmodeller. Våra konsulter har alla gedigen erfarenhet av att  själva leda projekt.
Läs mer >>

Vi kan ledarskap

Utvecklingsprogram för potentiella likväl som nya samt erfarna  chefer och ledare. Fortbildningar, fördjupningsutbildningar, handledning och coaching för dig som chef eller ledare. Våra konsulter och utbildare har alla själva arbetat som chef eller ledare.
Läs mer >>

GOTLANDSAKADEMIN

Våra utbildningar ges öppna likväl som internt anpassade, på plats eller digitalt. På svenska och engelska. 
Efter 35 år på marknaden vet vi att kompetensutveckling och goda modiga möten mellan människor skapar både hållbarhet och effektivitet. Välkommen!

KALENDARIUM

I kalendariet hittar ni öppna utbildningar
Ta mig till kalendariet>>