ATT LEDA OCH ARBETA I PROJEKT

Projektledning är att få människor att samverka och uppnå resultat tillsammans, i en temporär organisation där förutsättningarna kan variera och förändras under projektets gång. För ett lyckat resultat krävs kunskap, förståelse i ämnet samt god kompetens i många led runt projektet.

Många väljer att arbeta i projektliknande arbetsformer för att strukturera upp ordinarie arbete, skapa ökad tydlighet och för att arbeta effektivare. Men för att ett projekt ska vara en effektiv arbetsform krävs det god kompetens i alla led - att leda projekt, beställa projekt, implementera goda resultat i ordinarie verksamhet samt vara i en lärande utvärdering. Alla dessa kunskaper hittar du hos oss.

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att själva leda projekt och utbildar och fortbildar projektledare samt kompetensutvecklar alla involverade i projekt ex. projektbeställare, styrgrupper och projektmedarbetare. 

Våra projektledarutbildningar ges öppna och skräddarsydda. På plats eller online. På svenska eller engelska. Vad passar dig bäst?

PROJEKTUTBILDNINGAR

PROJEKTLEDARUTBILDNING

Vår populäraste utbildning. Konkret och praktiskt! 
Du får kompetensen att leda, planera, strukturera och följa upp projekt från start till slut.

AGIL PROJEKTLEDNING

Grundutbildning för att nå resultat med snabbrörlighet och flexibilitet i projekt

BESTÄLLARUTBILDNING

Utbildning som ger dig kunskapen att hantera rollen och ansvaret som projektbeställare. 

STYRGRUPPSUTBILDNING

Utbildning i att hitta rollen som styrgruppsmedlem, och arbetsformen för styrgruppen.

FÖRÄNDRINGSKOMPETENS

Projekt syftar till förändring och utveckling. Halvdags workshop med att förstå och hantera förändringsprocesser.

KOMMUNIKATION

Fortbildning för självkännedom och ökad förståelse för människors olika sätt att interagera med varandra. 


PROJEKTSTÖD

Gotlandsakademins erfarna konsulter är ett öppet och handfast bollplank för små och stora frågor som rör projekt, projektledarskap samt utvärdering av projekt.

STINA HANSSON

Vill du prata om projekt, allt som rör projekt kan Stina!
Mail till Stina >>