ATT LEDA PROJEKT

Projektledning är att få människor att samverka och uppnå resultat tillsammans, i en temporär organisation, där förutsättningarna kan variera och förändras under projektets gång. För ett lyckat resultat krävs kunskaper och förståelse för både projektstruktur och ledarskap.

Många väljer att arbeta i projektliknande arbetsformer för att lösa tillfälliga eller specifika arbetsuppgifter och skapa ökad tydlighet och för att arbeta effektivare. Men för att ett projekt ska vara en effektiv arbetsform krävs det god kompetens i alla led – att beställa och leda projekt och implementera projektresultaten i verksamheten samt vara lärande i utvärdering. Alla dessa kunskaper hittar du hos oss. I alla våra projektutbildningar utgår vi från att det behövs kunskap i både struktur och ledarskap för att nå målen.

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att själva leda projekt och utbildar och fortbildar projektledare, styrgrupper, beställare och projektmedarbetare.

Våra projektledarutbildningar ges både som öppna utbildningar eller skräddarsydda för din organisation. Vi utbildar både på plats och online, både på svenska och engelska.

PROJEKTUTBILDNINGAR

PROJEKTLEDARUTBILDNING

Vår populäraste utbildning. Konkret och praktiskt! 
Du får kompetensen att leda, planera, strukturera och följa upp projekt från start till slut.

Grundutbildning för att nå resultat med snabbrörlighet och flexibilitet i projekt

BESTÄLLAR- OCH STYRGRUPPSUTBILDNING

Utbildning för dig som är beställare av projekt eller medlem i styrgrupp. 

FÖRÄNDRINGSKOMPETENS

Projekt syftar till förändring och utveckling. Halvdags workshop med att förstå och hantera förändringsprocesser.

PROJEKTSTÖD

Gotlandsakademins erfarna konsulter är ett öppet och handfast bollplank för små och stora frågor som rör projekt, projektledarskap samt utvärdering av projekt.