ATT LEDA OCH ARBETA I PROJEKT

Projektledning är att få människor att samverka och uppnå resultat tillsammans, i en temporär organisation där förutsättningarna kan variera och förändras under projektets gång. För ett lyckat resultat krävs kunskap,  förståelse i ämnet samt god kompetens i många led runt projektet.

PROJEKTUTBILDNINGAR HOS OSS

Många väljer att arbeta i projektliknande arbetsformer för att strukturera upp ordinarie arbete, skapa ökad tydlighet och för att arbeta effektivare. Men för att ett projekt ska vara en effektiv arbetsform krävs det god kompetens i alla led - att leda projekt, beställa projekt, implementera goda resultat i ordinarie verksamhet samt vara i en lärande utvärdering. Som ledare krävs viktiga kunskaper som självledning, kunskap att hantera en grupp, kommunicera nytta, sätta effektmål. Alla dessa kompetenser hittar du hos oss!

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att själva leda projekt och utbildar och fortbildar projektledare samt kompetensutvecklar alla involverade i projekt ex. projektbeställare, styrgrupper och projektmedarbetare. 

Våra projektledarutbildningar ges öppna och skräddarsydda. På plats eller online.
På svenska eller engelska. Vad passar dig bäst?

PROJEKTLEDARUTBILDNING 

Vår populäraste utbildning
Konkret och praktisk! 

AGIL PROJEKTLEDNING

Nå resultat med snabbrörlighet och flexibilitet

FÖRÄNDRINGSKOMPETENS

Workshop.
Fortbildning, halvdag.