FACILITERING

Vi faciliterar vid workshops, dialogforum och leder möten på ett sätt som skapar kreativitet och delaktighet. Samtliga mötesdeltagare blir tydligt delaktiga och ägare till att utforska, skapa resultat och ibland fatta beslut. Vi leder deltagare genom mötesprocessen.

Syftet med faciliteringen  är att effektivisera möten och diskussioner mot ett gemensamt mål på ett sätt som främjar delaktighet, motivation och personligt ansvarstagande, att de som är med, gillar att vara med! Vi leder deltagarna på ett möte genom mötesprocessen mot överenskomna mål på ett sätt som skapar tydlighet, delaktighet och kreativitet. Deltagarna uppmuntras och stöds till engagemang genom att vi skapar en trygg och inkluderande atmosfär genom att använda de pedagogiska metoder facilitatorn besitter. Som facilitatorer lägger vi sällan oss i själva sakfrågan, utan arbetar med själva processen.