COACHING

Coaching är att medvetandegöra och överbrygga gapet mellan nuvarande och önskat läge, samt börja rikta ta stegen åt det håll du önskar.

I coaching är förändringstänkande och utveckling centralt, liksom att ställa frågor om hur vi ser vad vi ser. Det bidrar till personliga upptäckter som ökar medvetenhet, ansvar och åtagande. Vi är din utomstående part som stödjer dig skapa ny medvetenhet som möjliggör nytt agerande och ett nytt varande. Vi tar utgångspunkt i framtiden och nuet, och är inte vara styrda av det förflutna Vårt fokus ligger på lösningar och agerande för att nå dina och företagets/organisationens mål. 
Hos oss hittar du säljer paketlösningar för ledarskap- och medarbetarskapscoaching.

COACHNING

Coaching sker på plats eller online.
Timmarna fördelas till faktiska möten under 3 månader.
Hemövningar och kontakt med din coach inkluderas mellan mötena. Vi bjuder på 1 h i uppstart för att hitta fokus för coachingen.
PAKET FÖR MEDARBETARE 10 H
19.800:- ex. moms
PAKET FÖR LEDARE 10 H
19.800:- ex. moms

Dags att fö skjuts i stegen? Kontakta oss!