KOMMUNIKATION & RELATION

En nyckel till ökad effektivitet och samverkan är att känna gemenskap. Här spelar kommunikationsfärdigheterna en viktig roll både för gruppen och de kunder gruppen möter. Under en dag får gruppens deltagare kunskap, insikt och träning för en lyckad kommunikation.

Det finns många möjligheter att verkligen nå fram till varandra, som lätt kan gå förlorade om kunskap kring kommunikation är bristfällig. Genom att träna på att se sig själv och sitt uttryck lär du dig både att nå fram och själv förstå. Vi har verktygen, övningarna och förhållningssättet för en framgångsrik kommunikation. Med hjälp av personprofilanalys som diskussionsunderlag identifierar vi beteendemässiga styrkor och kommunikationsstil, vad som motiverar individen och hens rädslor. Tillsammans jobbar vi i en workshop där teori varvas med praktiska övningar.
Heldag. Ges på plats eller online, oftast intern, ibland har vi öppna dagar.