KOMMUNIKATION & RELATION

En nyckel till ökad effektivitet och samverkan är att känna gemenskap. Här spelar kommunikationsfärdigheterna en viktig roll både för gruppen och de kunder gruppen möter. Under en dag får gruppens deltagare kunskap, insikt och träning för en lyckad kommunikation.

HUR FUNGERAR SAMSPELET PÅ DIN ARBETSPLATS?

Det finns många möjligheter att verkligen nå fram till varandra, som lätt kan gå förlorade om kunskap kring kommunikation är bristfällig. Genom att träna på att se sig själv och sitt uttryck lär du dig både att nå fram och själv förstå. Vi har verktygen, övningarna och förhållningssättet för en framgångsrik kommunikation. Med hjälp av personprofilanalys som diskussionsunderlag identifierar vi beteendemässiga styrkor och kommunikationsstil, vad som motiverar individen och hens rädslor. Även beteenden under press blir synliga i profilen.

Kommunikation och färdighetsträning

Att förstå sig själv och sina beteendemönster och ha självinsikt om egna drivkrafter gör det enklare att också förstå och kommunicera med andra. Utifrån ett diskussionsunderlag i en Kommunikations- och beteendeprofil, DISC jobbar vi tillsammans där teori varvas med praktiska övningar.
Heldag. Ges på plats eller online, öppen, och intern.
Kostnad: 3950:- ex. moms per deltagare.


Ja, jag vill bli kontaktad angående detta, kontakta mig

Kommunikation -handledning

I utgångspunkt från en effektivare kommunikation som skapar nyfikenhet och förståelse för både likheter och olikheter möts vi i rummet och använder oss av kreativa övningar. Alla inkluderas på ett icke värderande och dynamiskt sätt i rummet. Viss teori, men fokus ligger på övningar i rummet som belyser kommunikation.
Heldagar och halvdagar på plats.
Ges företagsintern. Hör av dig för offert.


Ja, jag vill veta mer om detta, kontakta mig