VÅR STRÄVAN

Vi vill skapa ett öppet och tillitsfullt arbetsklimat för våra deltagare där vi lägger fokus på styrkor, lösningar och framgångsfaktorer i lärandet och utforskandet tillsammans. Vi har erfarenheten, kunskapen och modet att göra utveckling möjlig.

VÅR SYN PÅ INLÄRNING

För att möjliggöra utveckling hos individer, med olika förutsättningar, närmar vi oss flera svar på samma fråga. Vi utgår från teorin 4-mat.

Varför skall jag lära mig detta? (why)
Vad finns det för fakta som stöder detta? Forskning och undersökningar (what)
Hur går det till,  hur ser processen ut? Hur tar jag mig från A till B till C? (how)
Hur och när kan jag använda detta på jobbet och i livet, hur kan jag lyfta det jag lärt mig in min verklighet? (how in practice)

DEN VIKTIGA REFLEKTIONEN

Reflektionen hjälper dig att hålla isär vad du känner, tänker och gör samt vad du kan lära av det du upplevt. Du blir helt enkelt lite klokare. Viktigt hos oss är att omvandla goda teorier till praktisk nytta, helt enkelt! Vi använder oss bla av Gibbs reflektionscykel. Här nedan hittar du vårt verktyg för reflektion, fritt efter Gibbs.
I vårt reflektionsrum kan du läsa mer om reflektion >>


ÖPPET ELLER ANPASSAT

Vårt utbud är innehåller öppna utbildningar men de flesta av våra tjänster kan kundanpassas. En del i vårt kvalitetsarbete innebär att vi är mycket noga med att ta reda på dina behov (uppdragsdialog) för att önskat syfte och effekt ska uppnås.
De teorier och metoder vi använder har vetenskaplig förankring.
Våra konsulter har kunskap, mod och erfarenhet att möta resor i organisationen, ledarskapet, medarbetarskapet, och gruppen.