REFLEKTIONSRUMMET

Välkommen till vårt reflektionsrum, slå dig ned!
Genom reflektionen blir erfarenheter till kunskap där samband mellan orsak och verkan blir synliga. Insikter som kan leda dig framåt mot ökad självkännedom. 

HUR ÖVAR MAN SIG I REFLEKTION?

Reflektionen bjuder in oss att ifrågasätta oss själv, reflektionen påminner oss också om att vi är fria varelser; och ansvariga för våra handlingar. Reflektion och medvetenhet hör ihop där träning i mindfulness ökar din närvaro och du lär känna dig själv samt få kontroll över dig själv – ett sätt att skapa ett starkt och medvetet självledarskap.

ORD PÅ VÄGEN

Reflektionen i sig är inte rätt eller fel, men den kan vara med eller mindre fördjupad. Det är viktigt att ha en öppen, nyfiken och icke dömande attityd till dig själv, då vågar du se mer om dig själv.  
Det är en process av tillväxt där vi kan se vår verklighet genom olika fönster.  Reflektion är alltså ingen analys eller utvärdering.
Det är en resa utåt och inåt, vill du ha en biljett? 

BIBLIOTEKET FÖR CHEFER & LEDARE

 • Utan tvivel är chefen inte klok : ledarskapets paradoxer kräver reflektion. Författare: Henrik Szentes.
  ISBN: 9789188953339
 • The Mind of the Leader. Författare: Rasmus Hougaard. ISBN: 9781633693425
 • Ta ledarskapet till nästa nivå: personliga verktyg för vertikal utveckling. Författare: Arenvi, Bramsen, Giege. ISBN: 9789147096169
 • Ledarskapsbokslut. Författare: Johan Larsson.
  ISBN: 9789163706417
 • Mindfulness för ledare : nio steg till autentiskt ledarskap -Författare: Maria Gonzales. ISBN: 9789197948647

BIBLIOTEKET

 • Reflektionshandboken. Författare: Kristin Bie.
  ISBN: 9789140666352
 • Skriva - en metod för reflektion. Författare: Maria Hammarén. ISBN: 9789189109193
 • Reflektera. Författare: Patrick Stahl.
  ISBN: 9789198242546
 • Etikhandboken för socialt arbete - Reflektion, organisation, ledning. Författare: Tom Eide, Einar Aadland.
  ISBN: 9789147140497
 • Reflektionens gestalt. Redaktör: Kristina Fjelkestam.
  ISBN: 9789186069117
 • Reflektioner till kaffet. Författare: Johan Berger.
  ISBN: 9789172511835

REFLEKTION HOS OSS

I utbildning hos oss får du utrymmet att både öva och att reflektera kring hur det du lär dig kan omsättas till din vardag.
Utvecklingsprogrammen för tex Erfarna chefer är tiden kanske den viktigaste komponenten för att ta chefskapet till nästa nivå.
Reflektionen är en av de viktigaste komponenterna i vår handledning och coaching.