Projektledarutbildning, visby, online,

PROJEKTLEDARUTBILDNING 

För att du ska lyckas som projektledare ger vi dig kompetensen att leda, planera, strukturera och följa upp projekt utifrån projektet. Utbildningen är handfast, ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna styra ditt projekt från start till slut! 

Projektledaren har rollen att leda, driva och genomföra förändringar. Utbildningen ger dig förståelse för hur ett projekt ska drivas. Du får med dig relevant dokumentation, projektkompendium samt mallar som blir din hjälpreda när du sedan arbetar vidare med ditt egna projekt.
Teorier, varvas med praktiska övningar, diskussioner, erfarenhetsdelgivning kring utmaningar och framgångsfaktorer där vi knyter an projektteorin till deltagarnas egna vardag. Tillämpningsuppgifter i grupp och individuellt, samt presentationer av grupparbeten, hemuppgift och ibland rollspel. Du får med dig relevant dokumentation, projektkompendium samt mallar som blir din hjälpreda när du sedan arbetar vidare med ditt egna projekt.

KURSMÅL

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som projektledare eller kommer att arbeta som projektledare.

  • Så startar, planerar och strukturerar du ett projekt
  • Förståelse för hur du inspirerar och leder ditt projektteam
  • Kunskap om hur du hanterar styrgrupp och projektets intressenter
  • Kunskap om kommunikation, konflikthantering och rapportering

ÖPPEN UTBILDNING

Projektutbildningar ges online och fysiskt på olika platser runt om i Sverige. 
Datum till dessa utbildningar hittar du i kalendariumet >>

KOSTNAD
19.800:- exkl. moms.


ANMÄLAN TILL ÖPPEN PROJEKTLEDARUTBILDNING

SÅ SÄGER EN AV VÅRA KURSDELTAGARE

” Jag fick en överblick över projekt som arbetsform samt de grundläggande parametrarna som man bör ha koll på för att med framgång kunna arbeta på detta sätt. Bra med upplägget med ett ämnesområde i taget och med inslagen av att vi fick väva in vår egen verksamhet och reflektera över denna.  Kursledaren Anders var engagerad och anpassade sig utifrån vad som kom fram från oss deltagare.”

INTERNUTBILDNING

Kontakta vår ansvariga för projektedarutbildningen, Stina Hansson