PROJEKTLEDARUTBILDNING

För att du ska lyckas som projektledare ger vi dig kompetensen att leda, planera, strukturera och följa upp projekt utifrån projektet. Utbildningen är handfast, ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna styra ditt projekt från start till slut!

SÅ SÄGER EN AV VÅRA KURSDELTAGARE

” Jag fick en överblick över projekt som arbetsform samt de grundläggande parametrarna som man bör ha koll på för att med framgång kunna arbeta på detta sätt. Bra med upplägget med ett ämnesområde i taget och med inslagen av att vi fick väva in vår egen verksamhet och reflektera över denna.  Kursledaren var engagerad och anpassade sig utifrån vad som kom fram från oss deltagare.”

GRUNDUTBILDNING I PROJEKTLEDNING

Utbildningen är en sammanhållen grundutbildning  på 3 dagar. Utbildningen ges digitalt eller på plats.

För att ett projekt ska bli framgångsrikt behövs kunskaper i både struktur och ledarskap. 

I första delen av utbildningen tar vi upp projektmetodik - vad är det som ska göras i projektet och hur organiserar och planerar du projektet?

I andra delen tar vi upp hur du leder din projektgrupp genom projektets alla faser - hur får du projektgruppen att sträva mot det gemensamma målet?

PROJEKTLEDARUTBILDNING, 3-DAGARS

MÅL OCH INNEHÅLL

Efter avslutad utbildning ska du som deltagare ha fått kunskaper i 

 • Vad är ett projekt och vilken roll har det i organisationen?
 • Vad är en projektmodell?
 • Vikten av ett tydligt projektdirektiv
 • Hur ska projektet organiseras?
 • Hur planerar man ett projekt?
 • Intressentanalys och kommunikation
 • Riskhantering
 • Din roll och ditt ledarskap
 • Projektgruppens utveckling och mognad
 • Hur hantera du förändring, motstånd och konflikter i projektet?
 • Återkoppling och motiverande feedback


MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig framför allt till dig som är ny eller blivande projektledare, men även till dig som varit projektledare ett tag eller deltar i en projektgrupp. Utbildningen är grundläggande och kräver inga förkunskaper eller erfarenheter.  

PRIS OCH PLATS

3-dagars utbildning på plats i Visby. 
Digital utbildning består av 6 halvdagar under 3-5 veckor.

Kostnaden är 24.800:- exkl. moms. per deltagare

När vi har öppna utbildningar hittar du dem i kalendariet >>


ANMÄLAN TILL ÖPPEN PROJEKTLEDARUTBILDNING