UTVECKLINGSPROGRAM
-ERFARNA CHEFER OCH LEDARE

Processinriktat utvecklingsprogram för erfarna ledare eller chefer som ges möjlighet att stanna upp, reflektera, lyfta blicken, fylla på med ny kunskap och energi. Hitta väg, i din roll!

Utvecklingsprogrammet startar med en 360 graders kartläggning som ger dig värdefull återkoppling på ditt ledarskap och därmed ökad möjlighet till nya insikter för utveckling. Programmet är processinriktat och du ges stort utrymme för reflektion och erfarenhetsutbyte.
Under programmet kopplas relevanta modeller, teorier, övningar och diskussioner till situationer från din och de andra deltagarnas vardag, deltagarna som alla är erfarna ledare liksom du, och de relationer ni skapar är ytterligare en värdefull effekt av gå vårt utvecklingsprogram.

FOKUSOMRÅDE 1: Att leda mig själv
FOKUSOMRÅDE 2: Att leda andra
FOKUSOMRÅDE 3: Att leda i offentlig verksamhet
Programmet sträcker sig över ca 1 år.