UTVECKLINGSPROGRAM
-ERFARNA CHEFER OCH LEDARE

Ett utvecklingsprogram för erfarna ledare eller chefer där du får möjlighet att stanna upp, reflektera, lyfta blicken, fylla på med ny kunskap och energi. Hitta din väg, i din roll!

Utvecklingsprogrammet startar med en 360 graders kartläggning som ger dig värdefull återkoppling på ditt ledarskap och därmed ökad möjlighet till nya insikter för utveckling. Programmet är processinriktat och du ges stort utrymme för reflektion och erfarenhetsutbyte.
Under programmet kopplas relevanta modeller, teorier, övningar och diskussioner till situationer från din och de andra deltagarnas vardag. Alla deltagarna är liksom du  erfarna ledare. De relationer ni skapar är ytterligare en värdefull effekt av att gå vårt utvecklingsprogram.

FOKUSOMRÅDE 1: Att leda mig själv
FOKUSOMRÅDE 2: Att leda andra
FOKUSOMRÅDE 3: Att leda verksamhet
Programmet sträcker sig över ca 1 år.

Vill du veta mer om programmet, maila till Stina >>