PROJEKTSTÖD

Gotlandsakademins erfarna konsulter är både ett öppet och handfast bollplank för små och stora frågor som rör projekt, projektledarskap samt utvärdering av projekt.

Vi har stor erfarenhet av många olika projekt- och projektmodeller i företag och organisationer och är ett professionellt stöd till projektledare, projektgrupper, styrgrupper och beställare. Vi startar i dialog och gör en nuläges- och behovsanalys. Vårt stöd innefattar både process- som metodstöd. Var står du och ditt projekt? 

PROCESSTÖD

Coaching, handledning, konsultation, facilitering. Vi är opartiska mentorer som stöttar i små och stora frågor.
Välkommen att kontakta oss!

METODSTÖD

Revidering av projektmodeller,  framtagande av nya projektmodeller, metodhandbok, checklistor och mallar.
Välkommen att kontakta oss!

UTVÄRDERING, RISKANALYS

Utvärdering och riskanalyser av projekt.
Välkommen att kontakta oss!

Ibland kan det var svårt att definiera behov och avgränsning av stöd. Tveka inte att med förtroende vända dig till oss, vår inledande dialog är alltid kostnadsfri, och som kund behandlas du alltid konfidentiellt. 

Stina Hansson är ansvarig för projektstödet, hör av dig!