UTVECKLINGSPROGRAM
-NY SOM CHEF ELLER LEDARE

Processinriktat utvecklingsprogram för  ledare eller chefer nya i sin roll. Stanna upp, reflektera, lyfta blicken, fylla på med ny kunskap och energi. Hitta väg, i din nya roll!

Utvecklingsprogrammet riktar sig till dig som är ny i din roll som chef eller ledare och syftar till att ge dig utrymme för utforskande av den nya rollen och uppdraget med syfte till vidgade insikter och kännedom om den värdegrund du står på. Programmet ger dig även verktyg och metoder för att utvecklas i ledarskapet. Mellan sammankomsterna får du hemövningar att praktisera i vardagen och tid ges till reflektioner och erfarenhetsutbyten.
Teori, praktik, reflektion!

FOKUSOMRÅDE 1: Att leda mig själv
FOKUSOMRÅDE 2: Att leda andra
FOKUSOMRÅDE 3: Att leda verksamhet
Programmet sträcker sig över ca 1 år.
Ett mervärde med utvecklingsprogrammet är möjligheten att skapa viktiga nätverk mellan deltagare.  

Vill du veta mer om programmet eller anmäla ditt intresse maila till Stina >>