MINDFULNESS FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ

Vill du också få fler effektiva, stresståliga och glada medarbetare på arbetsplatsen? Företag och organisationer har ett stort arbetsmiljöansvar som idag handlar om mer än lyft, buller och ljus. 

HJÄRNAN PÅ ARBETSPLATSEN

Neurovetenskapen visar att hjärnan formas hela tiden och allt vi tänker, hör och ser lagras i hjärnan. Det vi gör upprepade gånger skapar nya kopplingar i hjärnan. Det betyder att vi kan träna oss i att bli mer närvarande och bli bättre på att fokusera. 

I det hälsostrategiska arbetet värnas medarbetarnas hälsa och välbefinnande, och insatserna är främjande, förebyggande och rehabiliterande. Mindfulness kan vara en del av det arbetet. I mindfulness tränar vi att vara medvetet närvarande och att leva uppmärksamt i nuet. På så vis blir blir bättre på att lägga märke till distraktioner och kan genom det öka ditt fokus, se klart på varje situation, göra mer realistiska bedömningar, sätta gränser och hitta positiva utvägar. Mindfulness är också ett verktyg som bidrar till återhämtning. 

PROGRAM, fÖREdRDAG

Starten på ett program startar med en föreläsning på 2 h. Den ger kunskap om vad mindfulness är och dess effekter kopplat till exempelvis minskad upplevelse av stress, ökat fokus och välbefinnande. Vi tydliggör och skapar förståelse för hur interventionen ser ut, samt inspirerar till egen träning. Föreläsningen syftar till att inspirera, motivera, skapa delaktighet och förståelse.

Därefter startar träningen. Arbetsgruppen, eller den enskilda individen, tränar i det internet- och evidensbaserade programmet Mindfulness för fokus och energi. Varje deltagare tränar 1 – 2 ggr/dag 10 min åt gången genom guidade meditationer. Deltagaren lotsas pedagogiskt fram genom träningen och det inkluderar även förslag på hur träningen kan integreras i vardagen.
Träningen pågår  under 6 veckor och vår handledare följer gruppen och tre träffar á 1,5 h. sker på plats hos er eller online. Utöver detta ingår mailcoaching under utbildningsperioden till var och en.

Föredrag 
Om mindfulness, i workshopsformat hel- eller halvdagar sker vid exempelvis personaldagar