LEDA UTAN ATT VARA CHEF

Utbildningen med fokus på den särskilda utmaning det innebär att leda utan formellt chefsmandat. 

Att leda utan att vara chef är att leda med relationellt mandat. Ledaren behöver ha färdigheter i god kommunikation och förmåga att skapa såväl struktur som en god kultur i arbetsgruppen. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som projektledare, teamledare, samordnare eller skiftesledare. Utbildningen passar också dig som har arbetat en tid som ledare, men som inte fått tillfälle att lära dig den viktiga basen inom ledarskap och har behov av att få en grund för att öka förståelsen för ledarskapet. 

MÅL, INNEHÅLL

Efter avslutad utbildning ska du som deltagare ha fått kunskaper och övning i

  • Gruppers utveckling och mognad
  • Verktyg för att hantera konflikter och svåra samtal
  • Skapa samsyn -mål , roll, uppdrag och sammanhang
  • Feedback som ett sätt att stärka gruppen
Du får också möjlighet till erfarenhetsutbyte och möjlighet att reflektera över ledarskapets möjligheter och utmaningar -såväl enskilt som i grupp

INNEHÅLL
Dag 1 Leda mig själv

  • Ledarskapets utgångspunkter-skillnader chef och ledare
  • Roll , uppdrag och sammanhang
  • Kommunikativt ledarskap-framgångsnyckel i ledarskap
  • Kommunikationsstil-att förstå mig själv och andra i kommunikation

Dag 2 Leda andra
Gruppers utveckling och mognad-situationsanpassat ledarskap
Förändringsledning-att leda i förändring och ta hand om motstånd
Konflikter och konflikthantering
Feedback -verktyg för ledarskap

I utbildningen blandas teori med övningar med utrymme för reflektion och erfarenhetsutbyte. Utbildningen ges både öppen och internt anpassad,  på plats eller i digitalt format.

KOSTNAD, TID, PLATS

9 850 :- ex. moms. inkluderar arbetsmaterial, fm- och em-fika på plats, i Visby.
Tid: 08:30-16:00

Digitalt format ges över 4 förmiddagar. Öppna utbildningsdatum hittar du i kalendariet>>

Kursen startar under förutsättning att det är minst 6 deltagare.
ANMÄLAN, LEDA UTAN ATT VARA CHEF
STINA HANSSON

Stina ansvarar för  utbildningen Leda utan att vara chef
Mail till Stina >>