LEDA UTAN ATT VARA CHEF

I den här utbildningen ligger fokus på den särskilda utmaning det innebär att leda utan formellt chefsmandat -att leda utan att vara chef.Vi ger ledare teori och färdigheter i att leda relationellt och kommunikativt.

Att leda utan att vara chef handlar om att leda med relationellt mandat.Det relationella bygger på förtroendeskapande och förmågan att skapa tillit. Den som leder behöver ha färdigheter i god kommunikation och förmåga att skapa såväl struktur som en god kultur i arbetsgruppen.

ATT LEDA UTAN ATT VARA CHEF

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som projektledare, teamledare, samordnare eller skiftesledare. Utbildningen passar också dig som har arbetat en tid som ledare, men som inte fått tillfälle att lära dig den viktiga basen inom ledarskap och har behov av att få en grund för att öka förståelsen för ledarskapet.


MÅL, INNEHÅLL, GENOMFÖRANDE

MÅL
Efter avslutad utbildning ska du som deltagare ha fått kunskaper och övning i
 • Gruppers utveckling och mognad
 • Verktyg för att hantera konflikter och svåra samtal
 • Skapa samsyn -mål , roll,uppdrag och sammanhang
 • Feedback som ett sätt att stärka gruppen
 • Du får också möjlighet till erfarenhetsutbyte och möjlighet att reflektera över ledarskapets möjligheter och utmaningar -såväl enskilt som i grupp

 • INNEHÅLL
  Dag 1 Leda mig själv
  • Ledarskapets utgångspunkter-skillnader chef och ledare
  • Roll , uppdrag och sammanhang
  • Kommunikativt ledarskap-framgångsnyckel i ledarskap
  • Kommunikationsstil-att förstå mig själv och andra i kommunikation

  Dag 2 Leda andra
  • Gruppers utveckling och mognad-situationsanpassat ledarskap
  • Förändringsledning-att leda i förändring och ta hand om motstånd
  • Konflikter och konflikthantering
  • Feedback -verktyg för ledarskap
  GENOMFÖRANDE
  I utbildningen blandas teori med övningar. Stort utrymme ges för reflektion och erfarenhetsutbyte.
  Utbildningen ges över två dagar antingen som öppen utbildning på plats i Visby eller i digitalt format.

  KOSTNAD, TID, PLATS


  9 850 :- ex. moms. inkluderar arbetsmaterial, fm- och em-fika på plats, i Visby.
  Tid: 08:30-16:00

  Digitalt format ges över 4 halvdagar

  Tid 08:00-12:00Öppna utbildningsdatum hittar du i kalendariet>>

  Kursen startar under förutsättning att det är minst 6 deltagare.

  Frågor eller funderingar, intresserad av intern utbildning?
  Välkommen att höra av dig till vår konsult Stina

  ANMÄLAN, LEDA UTAN ATT VARA CHEF