LEDA UTAN ATT VARA CHEF

Har du har rollen att vägleda andra, men inte har chefsmandat? I den här utbildningen får du konkreta verktyg att omsätta direkt i din arbetsvardag.

Sidan  är under uppdatering.