UTVECKLINGSPROGRAM
-FRAMTIDENS CHEFER & LEDARE

Processinriktat utvecklingsprogram för potentiella ledare eller chefer.
Många kompetenta ledare kommer att behöva rekryteras under de närmaste åren, hur ser det ut i din organisation?

Utvecklingsprogrammet vänder sig till medarbetare som har potential att jobba som ledare eller chef. Programmet ger tiden utrymme för reflektion och insikterna för vad rollen innebär - deltagaren får känna efter om ledarskapet kan passa hen. Fokus ligger på det personliga ledarskapet, och vad det innebär att vara ledare eller chef. verksamhet. Utvecklingsprogrammet består av tre moduler:

MODUL 1: Att leda mig själv
MODUL 2: Att leda andra
MODUL 3: Att leda verksamhet
Programmet sträcker sig över ca 1 år.
Ett mervärde med utvecklingsprogrammet är möjligheten att skapa viktiga nätverk med andra deltagare.  

Vill du veta mer om programmet, maila till Stina >>