FÖRÄNDRINGSKOMPETENS
-FORTBILDNING FÖR PROJEKTLEDARE

För ett framgångsrikt projekt krävs det att projektledarens har kunskap och kompetens i att förstå och hantera förändringsprocesser.  Efter halvdagen kommer du att tydligare uppfatta de behov som måste tillgodoses för att komma vidare i en förändringsresa.

Välkommen till en halvdag då vi fokuserar på vad som händer med individer och organisationer i förändring. Efteråt  har du har fått  djupare förståelse för människors reaktioner och beteenden vid förändringar och hur du kan möta dem i förändringens olika faser.  Ju större insikt och kännedom om dina och andras reaktionsmönster desto större möjlighet att leda sig själv, och andra.

GENOMFÖRANDE - WORKSHOP

Halvdagen genomförs i en workshop där vi tillsammans jobbar med att metodiskt utforska en förändringsprocess, vad kännetecknar den? Vad behöver vi/jag göra för att hantera och möta det som sker? 
Vi använder oss av en validerad teori och metod som ger möjlighet att förstå förändringar, Förändringens fyra rum, eller Fyrarummaren.

ALLMÄN INFORMATION

Workshopen ges öppen och intern. Online och på plats.

ÖPPEN WORKSHOP, PRIS
Halvdag. 2300:- ex. moms per person
Öppna workshops ges emellanåt, då hittar du dem i kalendariet>>

INTERNA WORKSHOPS
Ta kontakt för prisuppgift, så finner vi datum och plats.

CAMILLA KNEKTA

Camilla är handledare i Förändringens fyra rum / Fyrarummaren
Mail till Camilla >>