FÖRÄNDRINGSLEDNING
-FÖRSTÅ, HANTERA, DESIGNA

Förändring är något som sker hela tiden, och som ledare behöver vi både se oss själva och verksamheten och dess omvärld. Det krävs en ledare med både färdigheter och mod!

Att leda en förändring är en kombination av ett strukturerat och flexibelt arbetssätt som går ut på att få individer, grupper och organisationer att ta sig från ett nuläge till ett önskvärt mål. Fokus i den här utbildningen ligger dels på förståelse och hantering av mänskliga reaktioner,  samt kompetens för att designa en process som leder till beteendeförändringar, vilket krävs för medveten utveckling.  

MÅLGRUPP
Förändringsledare - chefer, ledare, projektledare, teamledare.

MÅL
Att förstå förändringens process, och att leda denna process på ett medvetet och effektivt sätt

INNEHÅLL

  • Utifrån teorin Förändringens fyra rum(©) skapar vi under förmiddagen insikt i förändringens processen och hur den tar sig uttryck i känslor och beteenden både hos ledaren, individerna och gruppen. Med den kunskapen kan vi sedan förstå hur vi effektivt kan bemöta förändringens mekanismer.
  • Eftermiddagen ägnar vi åt J P Kotters 8 steg för ett lyckat förändringsarbete, och du får praktiskt planera ett förändringsarbete.

Den här  utbildningen ger dig möjlighet att inkludera konsultstöd och handledning för dig och din organisation.

Har du frågor om utbildningen, maila till Stina >> eller Camilla >>

ÖVRIGT
Utbildningen ges under en heldag. Öppen eller intern. På plats eller digitalt (digitalt två halvdagar).
Kostnad 6.950:- per person ex. moms

STINA HANSSON

Maila Stina>>

CAMILLA KNEKTA

Maila Camilla>>