FÖRÄNDRINGSLEDNING

Förändring är något som sker hela tiden, och som ledare behöver vi både se oss själva och verksamheten och dess omvärld. Förändringsledning är en strukturerad process som syftar till att nå verksamhetsmål. För att förändringen ska få effekt och bli verklighet behöver fokus ligga på individuella synsätt och beteenden. Det krävs en ledare med både färdigheter och mod!

Att leda en förändring är en kombination av ett strukturerat och flexibelt arbetssätt som går ut på att få individer, grupper och organisationer att ta sig från ett nuläge till ett önskvärt mål. Fokus ligger på positiva beteendeförändringar för medarbetare själva ska vilja förändra sitt beteende. Förändringar påverkar oss människor på olika sätt, Vi tänker, känner och agerar på olika sätt, genom att skapa trygghet och motivation med kommunikation, samverkan och lärande som verktyg kan den kompetens vi har och kultur vi odlar därför ofta svaret på om vi lyckas eller inte.

INFORMATION

MÅLGRUPP
Du som leder förändring - chefer, ledare, projektledare, teamledare.

MÅL
Att förstå förändringens process, och att leda denna process på ett medvetet och effektivt sätt

INNEHÅLL
FM; Utifrån teorin Förändringens fyra rum(©) skapar vi insikt i förändringensprocessen och hur den tar sig uttryck i känslor och beteenden både hos ledaren, individena och gruppen. Med den kunskapen kan vi sedan förstå hur vi effektivt kan bemöta förändringens mekanismer.
EM; Eftermiddagen ägnar vi åt J P Kotters 9 steg för ett lyckat förändringsarbete, och du får praktiskt
planera ett förändringsarbete i din organisation.

Den här  utbildningen ger dig möjlighet att inkludera konsultstöd och handledning för dig och din organisation.
 
Utbildningen ges öppen och intern. På plats och online.
Kostnad 6.950:- ex. moms


För interna utbildningar, offert och frågor, maila oss!
info@gotlandsakademin.se

Öppna utbildningar hittar du i vårt kalendarium>>
Ange tid och plats för aktuell utbildning.