EFFEKTIV KOMMUNIKATION
-FÖR DIG SOM LEDER EN GRUPP

Alla kan kommunicera, men har du funderat HUR du gör det? Kommunikation och interaktion med din grupp är nycklar för att nå verksamhetens mål.

För att lyckas som ledare behöver du nå fram till din medarbetare, till din grupp. Vi är beroende av att andra ska förstå oss och vad vi menar för att nå de resultat vi vill. Att förstå sig själv och sina beteendemönster och ha självinsikt om egna drivkrafter gör det enklare att också förstå och kommunicera med andra. I den här heldagskursen utvecklar du din kommunikativa förmåga i syfte att bli förstådd och förstå andra så att du kan leda till framgång! 

Med en blandning av teori och praktiska övningar tar du nu nästa utvecklingssteg framåt i ditt ledarskap. Innehållet under dagen baseras på den väletablerade DISC-teorin. Du får göra en personlig ledarprofil innan kursstart, den fungera som ett diskussionsunderlag på utbildningsdagen. Förutom din egen profil får du ett dokumentationsmaterial som du kan fortsätta att arbeta med hemma och även omsätta direkt i din arbetsvardag.


MÅLGRUPP OCH SYFTE

Ledare som vill skapa välfungerande i samarbete och bättre nå fram i sin kommunikation. Du som vill öka förståelsen för dina egna drivkrafter och hur det påverkar ditt samarbete och kommunikation med andra. Ökad självinsikt och konkreta kommunikationsfärdigheter för hur du kan samarbeta och kommunicera med andra.

CAMILLA KNEKTA

Mail till Camilla>>