360° LEDARSKAP

Vad är mest effektivt i din roll, vill du veta hur du uppfattas av andra? Självinsikt kring ledarskapet och det som fungerar bra och de utvecklingsområden finns. 

360-graders feedback ger chefer och ledare insikt om styrkor och utvecklingsområden från närmsta chef, kollegor och medarbetare. Verktyget ger på ett systematisk sätt dig som chef input från olika intressenter i organisationen. Egen uppfattning om viktiga kompetensområden analyseras och jämförs  med respondenternas uppfattning om nivån på samma områden. Ett eventuellt gap där, kan sedan vara grunden för utveckling av chef/ledarskapsrollen. Du kan även fokusera din 360°-analys kring ditt digitala ledarskap,

SÅ GÅR DET TILL

Analysen görs genom en webbaserad enkät med ett antal frågor som du får fylla i. Frågornas syfte är att bedöma din förmåga som ledare, utifrån hur du ser på ditt ledarskap, och vad andra upplever, samt gapet däremellan. Det kan handla om t.ex. feedback, förmåga att hantera konflikter, ansvar och delegering, personligt engagemang, förmåga att sätta och följa upp mål etc.
Resultatet sammanställs i en rapport som vi tillsammans går igenom. 
Pris: 4200:- ex moms per profil inkl. feedback

CAMILLA KNEKTA

Vill du prata 360° analys?Maila Camilla>>