360° LEDARSKAP

Självinsikt kring ledarskapet med en 360°-analys kring
det som fungerar bra, och de utvecklingsområden finns. Analysen fokuserar på handlingar, som förmåga att motivera, kommunicera och interaktion samt hur andra uppfattar ledaren och ledarskapet.
NYTT! Nu kan du även fokusera din 360°-analys kring ditt digitala ledarskap!

VAD ÄR MEST EFFEKTIVT OCH VIKTIGT I DIN ROLL? VILL DU VETA HUR DU UPPFATTAS AV ANDRA?

360-graders feedback ger chefer och ledare insikt om styrkor och utvecklingsområden från närmsta chef, kollegor och medarbetare. Verktyget ger på ett systematisk sätt dig som chef input från olika intressenter i organisationen. Egen uppfattning om viktiga kompetensområden analyseras och jämförs  med respondenternas uppfattning om nivån på samma områden. Ett eventuellt gap där, kan sedan vara grunden för utveckling av chef/ledarskapsrollen.

Fungerar ledarskapet på distans?

Det gångna året har distansarbetet varit en del av vår vardag och frågan om hur arbetslivet kommer att se ut i framtiden är inte bara intressant utan även nödvändig. Det är många som siar om att hemarbete till viss del kommer att finnas kvar även när alla restriktioner och rekommendationer är borttagna. Det kräver också att ledarskapet hänger med i utvecklingen. Det ställer större krav på ledarens förmåga att ge medarbetarna en naturlig koppling till kollegor, företagets varumärke och inte minst till ledaren själv. Ledarens förmåga att ge förutsättningar för nya sätt att mötas blir större, medkänsla och omtanke om medarbetarna behöver visas på nya sätt när det naturliga mötet vid kaffemaskinen är borta.

SÅ GÅR DET TILL

Analysen görs genom en webbaserad enkät med ett antal frågor som du får fylla i. Frågornas syfte är att bedöma din förmåga som ledare, utifrån hur du ser på ditt ledarskap, och vad andra upplever, samt gapet däremellan. Det kan handla om t.ex. feedback, förmåga att hantera konflikter, ansvar och delegering, personligt engagemang, förmåga att sätta och följa upp mål etc.
Resultatet sammanställs i en rapport som vi tillsammans går igenom. 
Pris: 4200:- ex moms per profil inkl. feedback

Ja, ta kontakt med mig, vill diskutera detta vidare!
Mailet hamnar hos Camilla, licencierad konsult för 360°-analyser.