360° LEDARSKAP

Självinsikt kring ledarskapet med en 360°-analys kring
det som fungerar bra, och de utvecklingsområden finns. Analysen fokuserar på handlingar, som förmåga att motivera, kommunicera och interaktion samt hur andra uppfattar ledaren och ledarskapet.

VAD ÄR MEST EFFEKTIVT OCH VIKTIGT I DIN ROLL? VILL DU VETA HUR DU UPPFATTAS AV ANDRA?

360-graders feedback ger chefer och ledare insikt om styrkor och utvecklingsområden från närmsta chef, kollegor och medarbetare. Verktyget ger på ett systematisk sätt chefen input från olika intressenter i organisationen. Egen uppfattning om viktiga kompetensområden analyseras och jämförs senare med respondenternas uppfattning om nivån på samma områden. Ett eventuellt gap där, kan sedan vara grunden för utveckling av chef/ledarskapsrollen.

SÅ GÅR DET TILL

Analysen görs genom en webbaserad enkät med ett antal frågor som du får fylla i. Frågornas syfte är att bedöma din förmåga som ledare, utifrån hur du ser på ditt ledarskap, och vad andra upplever, samt gapet däremellan. Det kan handla om t.ex. feedback, förmåga att hantera konflikter, ansvar och delegering, personligt engagemang, förmåga att sätta och följa upp mål etc.
Resultatet sammanställs i en rapport som vi tillsammans går igenom. 
Pris: 4200:- ex moms per profil inkl. feedback

Ja, ta kontakt med mig, vill diskutera detta vidare!
Mailet hamnar hos Camilla, licencierad konsult för 360°-analyser.