Vill du vara med oss?


Är du konsult och villa vara med oss, på vår kommunikationsarena? Vill du utveckla dig och dina produkter tillsammans med ett tillsammans i ett trevligt konsultnätverk med både affärs- och kundnytta? 
Skicka ett mail till Stina och Camilla, och berätta vem du är! Och du kan läsa mer i vår pdf>>