TILLITSBASERAD STYRNING OCH LEDNING

Utbildningen som ger dig insikt och kompetens i Tillitsbaserad styrning och ledning. Du kommer under utbildningen få god insikt i hur denna implementeras och tillämpas.

KURSMÅL OCH MÅLGRUPP

  • Utbildningen vänder sig till dig som vill få kunskap om Tillitsbaserad styrning och ledning
  • Vad innebär begreppet tillit och så kan vi styra med tillit
  • Kunskap om Tillitsdelegationens arbete
  • Förståelse för hur man kan implementera Tillitsbaserad styrning och ledning

Anmälan, Tillitsbaserad styrning och ledning

Utbildningen ges på plats i Visby eller företagsinternt på plats hos kunden.
Datum för öppen utbildning finner du i kalendariet.


CHRISTIAN LEWANDER

Christian Lewander är ansvarig för utbildningar och konsultinsatser gällande tillitsbaserad styrning och ledning.
För frågor, 
maila Christian >>