TILLITSBASERAD STYRNING OCH LEDNING

Är din organisation på väg mot tillitsbaserat ledarskap?

Den här utbildningen ger dig baskunskaper och stöd i att arbeta tillitsbaserat.
Tillitsbaserad styrning och ledning lyfter fram att vikten av att ta tillvara på medarbetarnas kunskap och omdöme och att möta medborgarna med lyhördhet och flexibilitet. Framför allt behöver tillit visas till de medborgare och medarbetare som möts i kärnuppdraget.
Viktiga områden i tillitsarbete är exempelvis delegerade mandat, motivation, kultur, samverkan, styrning, öppenhet och lärande.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill få kunskap om ”Tillitsbaserad styrning och ledning” och som vill lära sig hur man kan styra och leda med fokus på tillit.

Utbildningsmål

Utbildningen ger dig insikt och kompetens i ”Tillitsbaserad styrning och ledning” och hur den kan implementeras och tillämpas. Du får lära dig hur vi skapar tillitsfulla relationer, såväl inom din organisation som till medborgare.

Innehåll

Vad är tillit?

·       Tillit inom och till organisationer

·       Tillit i relationer

 Tillbakablick

·       Reaktion mot New Public Management och byråkratisk trend

·       Varför har administrativa bördan ökat och handlingsutrymmet minskat?

·       Tillitsdelegationen

Vad är tillitsbaserad styrning och ledarskap?

·       Vad innebär det för medarbetare, medborgare och politiker

·       Principer för Tillitsbaserad styrning och ledning

·       Vilken typ av ledarskap innebär detta?

·       Vikten av arbetsplatsens kultur

Exempel från offentliga verksamheter

·      Hur har införandet fallit ut hos olika organisationer?

Medskapande – medledarskap

·       Förståelse för verksamhetens syfte och uppdrag

·       Vad innebär förändring - Kunna, vilja och våga

·       Hur kan vi leda varandra mot tillit?

·       Hur hanterar vi motstånd?

Var och hur börjar man?

·       Inventering

·       Prioritering av åtgärder

·       Arbete i praktisk workshop

Pris och plats

1 dags utbildning på plats i Visby.

Kostnad 7 900:- exkl moms per deltagare

För företagsanpassad utbildning, kontaka oss.

Anmälan, Tillitsbaserad styrning och ledning

Utbildningen ges på plats i Visby eller företagsinternt på plats hos kunden.
Datum för öppen utbildning finner du i kalendariet.


CHRISTIAN LEWANDER

Christian Lewander är ansvarig för utbildningar och konsultinsatser gällande tillitsbaserad styrning och ledning.
För frågor, 
maila Christian >>