TILLITSBASERAD STYRNING OCH LEDNING

Sidan är under uppdatering...

Uppdatering pågår

KURSINNEHÅLL

Tillitsbaserad styrning och ledning


Utbildningen ges öppen och intern. På plats eller online.

Ja, jag är intresserad av denna utbildning!
Maila ansvarig för tillitsutbildningar, Christian