styrgruppsutbildning

Den aktiva och samverkande styrgruppen är avgörande för ett lyckat projekt. Här hittar du din roll som styrgruppsmedlem och arbetsformen för styrgruppen.

Styrgruppsutbildningen ger dig en djupare förståelse av styrgruppsarbetet och din roll som styrgruppsmedlem. Våra konsultinsatser och utbildningar för styrgrupper är riktad till chefer som vill få en ökad insikt och kunskap om vad det innebär att vara styrgruppsmedlem. 

STYRGRUPPSUTBILDNING

TID
En heldag på plats, två halvdagar online.
KOSTNAD
6950:- ex. moms

Utbildningen ges öppen, internt, online eller på plats.
Vill du boka en utbildning till din styrgrupp?

Ta kontakt med oss!

MAGNUS LARSSON

Vill du veta mer, tveka inte att ta kontakt med Magnus
Mail till Magnus>>