STRESSHANTERING

Grundläggande kunskaper med praktiska och konkreta övningar om  stress och stresshantering. Vad stress kan göra med oss som individer och  hur det kommer till uttryck på arbetsplatser. 

Teori och praktiserande som bygger på ett “här och nu”-fokus med KBT och ACT. Vi går igenom grundläggande stressteori, konkreta verktyg om återhämtning, mindfulness, prioritering. Mellan halvdagarna får du hemövningar där du får kartlägga tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner, göra en värderingskarta samt praktisera mindfulness.

VILL DU BLI MER HÅLLBAR

Två halvdagar som kan anpassas efter målgrupp, tex för ledare /arbetsgivare med ansvar för arbetsmiljö eller en arbetsgrupp. 
Ges på plats samt online.