NY SOM CHEF OCH LEDARE
-UTVECKLINGSPROGRAM


Stanna upp, reflektera, lyfta blicken, fylla på med ny kunskap och energi. Hitta väg, i din nya roll!

Utvecklingsprogrammet riktar sig till dig som är ny i din roll som chef eller ledare och syftar till att ge dig utrymme för  utforskande av den nya rollen och uppdraget med syfte till vidgade insikter och kännedom om den värdegrund du står på. Programmet ger dig även verktyg och metoder för att utvecklas i ledarskapet.
Programmet ges över sex halvdagar på plats eller 12 halvdagar i digitalt format och har tre fokusområden. Mellan sammankomsterna får du hemövningar att praktisera i din vardag. 
Teori, praktik, reflektion!

Utvecklingsprogrammets tre fokusområden 

Det egna ledarskapet

Vi startar programmet med vikten av att kunna leda sig själv för att leda andra. Du får teoribildningar som emotionella regleringssystemet, fyrarummaren, salutogenes och kasam, mindfulness

Leda andra

Vi fokuserar på det tillitsbaserade ledarskapet, att arbeta och leda  värderingsstyrt. Din relation till gruppen och gruppens utveckling. Vikten av att
kapa rolltydlighet, coaching. Konflikthantering och varför feedback är så viktigt.

Leda strategiskt, visionärt 

Här går vi igenom vad det innebär att leda i en politiskt styrd organisation.
Målstyrning, styrsystem och kompetensförsörjning samt strategier och utmaningar för framtiden.

I det programmet möter du tre av våra seniora konsulter. Camilla Knekta, samtalsterapeut, Håkan Anderberg med inriktning på strategiskt och visionärt ledarskap samt Stina Hansson, socionom. 

Vi du veta mer, hör av dig till oss!
Hör av dig till oss