MEDARBETARVANDRING

Medarbetarvandring är idén om att vandra i vacker natur samtidigt som samtal om arbetet i teamet, förändringar i arbetsgruppen och hur gruppen kan utvecklas äger rum. Vi vandrar i grupp i natursköna områden på Gotland. Utgångspunkten är våra egna erfarenheter kombinerat med tid, rörelse och miljöombyte ger nya tankar och reflektioner. Vandringen ger också möjligheter till nya kunskaper och bidrar till att förstärka och förankra kunskaper hos både medarbetaren såväl som hela gruppen. 

Alla vandringar är unika och kundanpassade. Vi arbetar i nära dialog med kunden för att skapa just det koncept som gruppen önskar och behöver för att utvecklas tillsammans. Varje vandring blir därför unik men har alla ett tydligt syfte att utveckla gruppen i kommunikation och feedback, att öka kunskapen om förändringsprocesser och gruppers utveckling.

VANDRA I VACKER MILJÖ

Vi tycker att inramningen är viktig! Därför väljer vi vandringsleder med omsorg och ser också till att bjuda på härliga smakupplevelser. Under vandringen serveras fika och lunch med gotländska närproducerade råvaror och smak efter säsong. 

Bra vandringstid är slutet av augusti och i september-just den tid när arbetsåret startar upp. Kom till Gotland och få en bra start på  hösten!

CHRISTIAN LEWANDER

Christian är ansvarig för medarbetarvandringarna
Maila Christian om du vill ut och vandra>>