MEDARBETARUTBILDNING

Vi ger medarbetaren möjlighet att förstå sitt sammanhang och reflektera kring sig själv som medarbetare och sin egen utveckling. Att vara ansvarsfull och aktiv i sitt medskapande bidrar till måluppfyllelse, stärkt arbetsgrupp och ledarskap. På så sätt utvecklas hållbara och hälsosamma arbetsplatser.

Ansvarsfullt, medvetet, aktivt och hållbart medarbetarskap, det är den röda tråden i vår utbildning som  innebär att medarbetaren förstår sitt sammanhang och aktivt bidrar till verksamhetens mål, är delaktig och motiverad och genom det bidrar till arbetsplatsens utveckling och till organisationens resultat. Vi ger medarbetaren möjlighet att förstå sin roll, sammanhang och reflektera kring sig själv som medarbetare och sin egen utveckling. Vår 1-dags utbildning ges öppen likväl som skräddarsydd.

MEDARBETARUTBILDNING

Medarbetarutbildningen vänder sig till medarbetare, teamledare, gruppledare och arbetsledare.
Utbildningen ges öppen och intern. På plats och online.

MÅL, INNEHÅLL, GENOMFÖRANDE

MÅL
 • Ökad självinsikt och hållbarhet
 • Roll och uppdragskunskap
 • Kunskap om gruppdynamik, konflikthantering
 • Kommunikation, och feedback
 • Vid slutet av dagen gör deltagaren en kortfattad utvecklingsplan att ta med till sin chef, för vidare diskussion.

INNEHÅLL

 • Vem är medarbetare?
 • Sammanhang. Mål, roll och lojalitet
 • Värderingar, normer och organisationskultur
 • Att vara en del i ett team - feedback som ett sätt att stärka varandra
 • Kommunikation
 • Friskfaktorer
 • Fortsatt utvecklingsresa - tillbaka till min arbetsgrupp
GENOMFÖRANDE
Teori blandas med praktiska övningar och diskussioner i grupp

KOSTNAD, TID, PLATS

 4500:- ex. moms. inkluderar arbetsmaterial, fm- och em-fika på plats, i Visby.
Tid: 08.30-16.00
Öppna utbildningsdatum hittar du i kalendariumet>>
Kursen startar under förutsättning att det är minst 6 deltagare.

Frågor eller funderingar, intresserad av intern utbildning?
Tveka inte att maila vår konsult Per.

ANMÄLAN, MEDARBETARUTBILDNING