Vi ger medarbetaren möjlighet att förstå sitt sammanhang, roll och reflektera kring sig själv som medarbetare och sin egen utveckling. Att vara ansvarsfull och aktiv i sitt medskapande bidrar till måluppfyllelse, stärkt arbetsgrupp och ledarskap. På så sätt utvecklas hållbara och hälsosamma arbetsplatser. Utbildning ges öppen likväl som skräddarsydd.


MÅLGRUPP

Medarbetarutbildningen vänder sig till medarbetare, teamledare, gruppledare och arbetsledare.

MÅL
 • Ökad självinsikt och hållbarhet
 • Roll och uppdragskunskap
 • Kunskap om gruppdynamik, konflikthantering
 • Kommunikation, och feedback
 • Vid slutet av dagen gör deltagaren en kortfattad utvecklingsplan att ta med till sin chef, för vidare diskussion.

INNEHÅLL

 • Vem är medarbetare?
 • Sammanhang. Mål, roll och lojalitet
 • Värderingar, normer och organisationskultur
 • Att vara en del i ett team - feedback som ett sätt att stärka varandra
 • Kommunikation
 • Friskfaktorer
 • Fortsatt utvecklingsresa - tillbaka till min arbetsgrupp
GENOMFÖRANDE
Teori blandas med praktiska övningar och diskussioner i grupp

KOSTNAD, TID, PLATS

 5 500:- per person ex. moms. inkluderar arbetsmaterial, fm- och em-fika på plats, i Visby.
Tid: 08.30-16.00
Öppna utbildningsdatum hittar du i
kalendariumet>>
Kursen startar under förutsättning att det är minst 6 deltagare.
Vill du veta mer om utbildningen, maila till Per >>

ANMÄLAN, MEDARBETARUTBILDNING
PER LORÉN

Per är ansvarig för medarbetarutbildningen
Mail till Per >>