LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

Ledningsgruppen påverkar hela verksamhetens resultat och kultur. Vi stödjer er att arbeta strategiskt, effektivt, hållbart och med engagemang.

Vi arbetar i en integrerad process där vi både medverkar vid ledningsgruppens ordinarie möten för observation och feedback samt tid för handledning, reflektion och ev. utbildning. Vår uppgift att skapa en process där ledningsgruppens arbete sker mer medvetet och reflekterat, men där gruppen också får möjlighet att  utveckla tillit till sin egen förmåga att effektivt kunna lösa sitt uppdrag. Vi möter enskilda ledningsgrupper samt ledningsgrupper i samverkan.

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

FRÅN BRA TILL RIKTIGT BRA!

Centralt i alla skräddarsydda upplägg är att vi har en uppdragsdialog och återkommer med analys av ditt teams nuläge samt skapar ett förslag till upplägg som vi gemensamt diskuterar. Vi arbetar med konkreta verktyg och utvecklande övningar för att ni ska kunna axla ledningsuppdraget effektivt och hållbart.  

Fokus ligger ofta på att tydliggöra ledningsgruppsuppdraget, rollerna och målet. Att gruppens agenda bidrar till ledningsgruppens mål och att arbetsrutinerna är effektiva. 
Att klimatet  och kulturen i gruppen är öppen och stödjer samarbete och samverkan, innovation och resultat.
Synliggörande av kollektiva beteenden och handlingsmönster som bidrar till utveckling och vad som behöver stärkas för att bli ett framgångsrikt, lönsamt och innovativ grupp.

JA, NU VILL VI HOPPA VIDARE!

Kontakta Stina så diskuterar vi oss framåt.