LEDA PÅ DISTANS

Vi arbetar alltmer på distans. När mötesplatsen vid kaffemaskinen inte längre är lika naturlig ställs också andra krav på dig som ledare. Hur möter du utmaningarna i distansledarskapet?

Att leda på distans är både utmaningar och möjligheter för dig som ledare för att vara närvarande, tillgänglig och tydlig för dina medarbetare. Trots teknikutvecklingens alla fördelar, så kan det vara en utmaning att tex bygga och bibehålla relationer, skapa och följa upp resultat utan det fysiska mötet. I bristen på direktkontakt kan känslor av oro, isolering och utanförskap växa, både dig och medarbetarna, känslor vi inte förknippar med en effektiv och god arbetsmiljö och samverkan mellan individer i en grupp. Du ska vid sidan om detta målstyra, uppfölja din verksamhet - men nu på ett helt annat sätt.

UTBILDNING FÖR DIG SOM LEDER PÅ DISTANS

DAG 1
Personliga ledarskapet
 • Mitt nuläge, möjligheter och utmaningar
 • Grundläggande sociala behov – neuroledarskap
 • Närvarande på distans – Hur ersätta det personliga mötet och behovet av tillit och relation
 • Skapa klarhet och tydlighet – stödja självledarskap
 • Coachande ledarskap och aktivt lyssnande på distans
Dag 2
Operativa ledarskapet
 • Effektiva digitala möten, vad behöver man tänka på?
 •  Vilket teknikstöd använder vi?
 • Utveckla struktur för möten och kommunikation
Dag 3
Strategiska ledarskapet
 • Att arbeta med målstyrning och långsiktiga perspektiv
 • Att följa upp arbetet för att säkerställa resultat.
 • Det långsiktiga arbetet, verksamhetsplanering
Mellan varje tillfälle har du eget arbete med att tillämpa lärdomar och utveckla din egen kommunikationsstruktur och sitt ledarskap. Självklart ges denna utbildning också på distans!

Praktisk information

TID
0,5 + 0,5 + 0,5 dag, kl. 08.30-12.00
Utbildningen genomförs på distans, online.
Begär offert


NYTT!
Ibland kan det vara bra att göra en kartläggning kring ledarskapet på distans, vilka behov har medarbetarna? Vi gör 360°-analyser med fokus på distansledarskapet.

Intresserad av att leda bättre på distans?

Tveka inte att ta kontakt med oss!