Utbildning i konflikthantering för att lösa konflikter konstruktivt och kommunicera tydligt. Genom att förebygga konflikter, känslosamma konfrontationer och spekulationer ges starkare gemenskap, trivsel, effektivare arbete och kreativitet och därmed förbättrad arbetsmiljö.

MÅLGRUPP

Utbildningen i konflikthantering vänder sig till medarbetare, teamledare, arbetsledare, projektledare och chefer.

MÅL
 • Förebygga konflikter
 • Hantera konflikter
 • Färdighetsträning
 • Teorier om konflikthantering

INNEHÅLL

 • Definition av olika typer av konflikter
 • Ansvar för en konflikt
 • Konsekvenser av konflikter
 • Skapa förutsättningar för god kommunikation i arbetsgruppen
 • Kommunikationsfärdigheter utifrån ex NVC (Non Violent Communication)
 • Förbereda, genomföra och följa upp svåra samtal
 • Hantera känslor och reaktioner vid svåra samtal
GENOMFÖRANDE
Teori blandas med praktiska övningar och diskussioner i grupp

KOSTNAD, TID, PLATS

Två dagars utbildning
15 500:- per person ex. moms. inkluderar arbetsmaterial, fm- och em-fika på plats, i Visby.

Tid: 08.30-16.00
Öppna utbildningsdatum hittar du i
kalendariumet>>
Kursen startar under förutsättning att det är minst 6 deltagare. 

ANMÄLAN, KONFLIKTHANTERING
PER LORÉN

Per är ansvarig för medarbetarutbildningen
Mail till Per >>