FYRARUMMAREN - WORKSHOP

Fyrarummaren är en teori om förändring – om vad som sker med människor, grupper och organisationer i förändring. Med kunskap om våra känslor och beteenden i förändringsresan kan vi både förstå och hantera förändringsarbetet mer medvetet. 

Förändringens fyra rum® – eller Fyrarummaren, som den också kallas – ger alla gemensam förståelse för sina egna och andras beteenden i olika situationer, t ex inför en förestående förändring eller när saker inte fungerar som tänkt. Du får redskap för att möta och hantera de låsningar eller olikheter som uppstår. Resultatet blir ett stärkt "jag" men också ett stärkt ”vi”, en gemensam begreppsapparat och en gemensam karta att förhålla sig till.

Workshop - Fyrarummaren

Under en halv dag arbetar vi med att metodiskt utforska en förändringsprocess, vad kännetecknar den? Vad behöver vi/jag göra för att hantera det som är svårt. Efter halvdagen kommer du att ha möjlighet att tydligare uppfatta de behov som måste tillgodoses för att komma vidare i en förändringsresa.

Praktisk information

TID
0,5 dag, kl. 08.30-12.00
Utbildningen genomförs på plats eller distans och leds av vår cert. handledare Camilla.
Begär offert

Intresserad av att hantera och förstå förändringsprocesser?

Tveka inte att ta kontakt med oss!