FÖRÄNDRINGSLEDNING - GRUNDUTBILDNING

Att leda en förändring är en kombination av ett strukturerat och flexibelt arbetssätt som går ut på att få individer, grupper och organisationer att ta sig från ett nuläge till ett önskvärt mål.

Förändringar påverkar oss människor på olika sätt - vi tänker, känner och agerar på olika sätt. Grad av samverkan, kommunikation, tydlighet och struktur och den kompetens vi har samt den kultur vi odlar ofta vara svaret på om vi lyckas eller inte. Den här utbildningen ger dig en övergripande förståelse över vad förändring innebär och du får du även användbara verktyg för att leda mot mål och visioner. 

MÅLGRUPP
Du som leder förändring - chefer, ledare, projektledare, teamledare.

MÅL
Att engagera, leda och hålla ett helhetsperspektiv på att leda korta eller längre utvecklingsinsatser. Att stimulera processer gentemot olika typer av aktörer och sektorer.

INNEHÅLL
Utbildningen ges öppen och intern. På plats och online.
Öppna utbildningar hittar du i kalendariet>>
Kostnad 6.950:- ex. moms. Inkluderar fika på fm och em.