FÖRÄNDRINGSLEDARUTBILDNING 

Att leda en förändring är en kombination av ett strukturerat och ett flexibelt arbetssätt som går ut på att få individer, grupper och organisationer att ta sig från ett nuläge till ett önskat mål.

Förändringar påverkar oss människor på olika sätt - vi tänker, känner och agerar på olika sätt. Det är ofta en komplex process, där olika komponenter påverkar om förändringen kommer att lyckas eller inte. Den här utbildningen ger dig en övergripande förståelse över vad förändring innebär och du får du även användbara verktyg för att leda mot mål och visioner.  En utbildning för dig som har fått ansvar för att planera och leda en förändring eller deltar i ett förändringsarbete.

MÅL MED FÖRÄNDRINGSLEDARUTBILDNINGEN    

Målet med förändringsledarutbildningen är att du ska förstå vad en förändring är och hur den påverkar grupper, individer och organisation. Du får kunskaper om vad som händer i förändring och olika verktyg för att kunna nå de uppsatta målen - genom planering, hantering av motstånd och kommunicera behovet av förändring. Vi vänder oss till alla som arbetar med förändringsarbete.

INNEHÅLL

 • Vad är en förändring
 • Förändringens komplexitet
 • J Kotters förändringstrappa
 • Mål med förändringen
 • Värderingar, attityder, beteenden
 • Möta förändringsmotstånd
 • Feedback och konflikthantering
 • Att kommunicera förändring
 • Argumentationsteknik och presentation
 • Att driva förändringsprojekt
 • Att leda förändring
Utbildningen ges som öppen utbildning, på plats eller som internutbildning.
Öppna utbildningar hittar du i kalendariet>>
Kostnad per person: 16 400:- ex. moms. Inkluderar lunch, fika på fm och em.


KOSTNAD, TID OCH PLATS

2-DAGARS UTBILDNING PÅ PLATS I VISBY

Pris: 16.400:- exkl moms, inkluderar arbetsmaterial, lunch, fika förmiddag och eftermiddag.
Tid: 8.30 - 16.00

Öppna utbildningar hittar du i kalendarium>>  Utbildning kan också ges som intern utbildning. Begär offert.
 Utbildningen kan ges digitalt under fyra halvdagar.
Kursen startar under förutsättning att det finns minst 6 deltagare.