ERFARNA CHEFER
-UTVECKLINGSPROGRAM

Stanna upp, reflektera, lyfta blicken, fylla på med ny kunskap och ny energi. Hitta din väg, i ditt ledarskap!

Sidan är under uppdatering, håll ut!

Programmet startar med en 360 graders kartläggning som ger dig värdefull återkoppling på ditt ledarskap och ökad möjlighet till nya insikter för utveckling. Programmet är processinriktat och du ges stort utrymme för reflektion och erfarenhetsutbyte. 
Under utvecklingsprogrammet kopplas relevanta modeller, teorier, övningar och diskussioner till situationer från din och de andra deltagarnas vardag, deltagarna som alla är erfarna ledare liksom du, och de relationer ni skapar är ytterligare en värdefull effekt av gå vårt utvecklingsprogram. 

UTVECKLINGSPROGRAM FÖR ERFARNA CHEFER OCH LEDARE

Våra program ges både internt anpassade och öppna, online eller på plats.
Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mail till Stina!