COACHANDE LEDARSKAP

Coachande ledarskap är ett förhållningssätt med en uppsättning metoder för att bidra till ökad motivation och ansvar hos medarbetarna, genom att  få syn på sina förmågor i vardagsarbetet.

Ledarskap är att hjälpa andra att nå sina och organisationens mål och att genom det växa som medarbetare och individer. För det krävs både färdigheter och mod. Lär dig coachingens metodik!
Utbildningen vänder sig till chefer och ledare som i sin roll har intresse och ambition att coacha sina medarbetare i möjligheten att se och utveckla deras egna förmågor i arbetsvardagen. Utbildningen passar även dig som har en tjänst som ställer krav på tydlig kommunikation eller innebär ett konsultativt arbetssätt exempel vis handledare, teamledare, HR konsulter och upphandlare.

Efter utbildningen ska du ha fått teorier och verktyg i coachning för att leda dina medarbetare mot utveckling. Du ska ha fått möjligheter att öva och utveckla färdigheter i samtalsteknik och i kommunikation och gett dig möjlighet att reflektera och diskutera arbetsrelaterade vardagsdilemman utifrån ett coachande förhållningssätt.

KURSINNEHÅLL

Vad är coachande förhållningssätt, hur gör man när man coachar?

  • Chef, ledare eller coach- vem gör vad och när?
  • Coachning som förhållningssätt i ledarskapet
  • Kommunikation, en förutsättning för en bra dialog
  • Samtalsteknik-verktyg för coachande samtal 
  • Positiv förstärkning och feedback
  • Coachning i arbetsvardagen – praktiska case från deltagarens vardag

Utbildningen ges öppen och intern. På plats eller online.
2 dagar på plats, 4 halvdagar online.
Kostnad: 11.400:- ex moms