CHEFSNÄTVERK - GOTLAND

Är du ny i din roll? Vill du utforska din roll, diskutera utmaningar och situationer? Reflektera över din egen ledarroll i ett rum bortom rätt och fel? Då är vårt nätverk något för dig!

Tillsammans i nätverket reflekterar och inspireras vi, knyter relationer, professionella som vänskapliga. Förutom möjligheten till värdefulla relationer och tiden för reflektion, får du korta föreläsningar i ett intressant ämne samt ta del av och gästande erfarna ledare och chefers erfarenheter. Nätverket vänder sig till dig som är ny, eller ganska ny i din roll som chef eller ledare. 


HUR GÅR DET TILL?

Du deltar i tio nätverksträffar under ett år varav den första träffen startar lunch till lunch med övernattning i Visby närområde. Träffarna sker sedan på några av deltagarnas arbetsplatser, vilket ger möjlighet att samtidigt kort presentera företaget/organisationen.
På träffarna möter ni dels erfarna chefer som berättar om sitt ledarskap, och kortare föreläsningar. Därefter sker reflektion i grupp.
Ämnen som brukar uppskattas är svåra samtal, rekrytering, hållbarhet, rehabilitering, förändringsledning, samt kultur och trivsel på arbetsplatsen. Du är med och påverkar innehållet i samband med uppstarten av nätverket
Tiden är en vardag, kl. 16.00-19.00 med enklare måltid.

PLANERAD START, GOTLAND, NÄR VI HAR TILLRÄCKLIGT MED DELTAGARE

Vi kör igång så snart vi är en grupp på 8 deltagare. Är du intresserad? Vill hålla dig uppdaterad? Skicka oss ett mail!