BESTÄLLARUTBILDNING

Konsultinsatser och utbildningar inom projektbeställarkompetens riktas till beställare som vill få kunskap och ökad insikt om vad det innebär att vara beställare av ett projekt.

Som projektbeställare har du högsta beslutsnivå i projektet. Du bedömer tex projektförslag utifrån lönsamhet och strategisk betydelse, förankrar, stödjer och hanterar ändrade förutsättningar i projektet. Du beslutar om dess initiering, start och avslut, implementering samt för att utvärdera mäta projektets effekter. Beställaren är därför en roll som ställer höga krav på kompetens om både linje- och projektverksamheten, och hur ledning, ledare och medarbetare samverkar med varandra. Att vara projektbeställare är en kompetens i sig! 

UTBILDNING FÖR BESTÄLLARE

Som beställare ges du kunskap att hantera din roll och ditt ansvar som projektbeställare. Utbildningen vänder sig även till styrgruppsmedlemmar, chefer och andra som vill veta mer om hur man initierar, styr, stödjer, kontrollerar och mäter ett projekt. Innehåll

  • Kunskap om projekt som arbetsform, projekttänk och framgång.
  • Vikten av förberedelser i initieringsfasen och i planeringsfasen
  • Träning i att skapa en tydlig beställning
  • Vikten av projektplan för genomförande, avslut, implementering och utvärdering.
  • Projektets intressenter, projektorganisationen, roller, mandat och dess samverkan. 

Praktisk information

TID
En heldag på plats, två halvdagar online

KOSTNAD
6950:- ex. moms
Utbildningen ges som öppen, internt, online eller på plats.

Intresserad av internutbildning?

Tveka inte att ta kontakt med oss!