AGIL PROJEKTLEDNING

Utbildningen ger dig som redan är projektledare  verktyg och färdigheter för det agila sättet att arbeta. Färdigheter som du direkt kan omsätta i din projektledarroll, oavsett om ditt projekt är komplext eller enkelt. 

Den agila projektledningen handlar om att nå resultat med snabbrörlighet och flexibilitet. Det kan bidra till ett effektivare genomförande eftersom det ibland finns en hög grad av osäkerhet i omvärlden som vi inte kan påverka, men som kan påverka projektet. Med teori, konkreta exempel och praktiska verktyg varvas diskussioner från deltagarnas vardag och erfarenheter i denna mycket praktiska utbildning!

KUNSKAPSMÅL

Ökad förståelse för vad agil projektledning innebär, varför man använder ett agilt angreppssätt och på vilket sätt det skiljer sig mot det mer traditionella sättet att driva projekt.
  • Agila principer, roller och processer
  • Hur du kan kombinera agilt arbetssätt med traditionell projektmetodik
  • Känna till fördelar och fallgropar med agil projektledning
  • Hur du börjar med agil projektledning, viktiga förutsättningar
  • Kunna axla rollen som agil projektledare

Ta kontakt med ansvarig för utbildningen, Christian Lewander

VILL DU ÖKA DIN AGILA PROJEKTKOMPETENS?

PLATS
Utbildningen ges online och på plats. Just nu som internutbildning. 
TID
Fyra halvdagar online. 2 dagar på plats.
KOSTNAD
11.400:- ex moms