60 MINUTER

Spelet om verksamhet och samarbete som ger gruppen och ledaren en klar bild över sin kunskap om verksamheten, gruppens samarbete och vad som behöver utvecklas.

ETT LUSTFYLLT SÄTT ATT FÅ KUNSKAP OCH KUNSKAPSÖVERSIKT ÖVER DIN ORGANISATION

  • Inventering av medarbetarnas kunskap.
  • Kunskapsöverföring mellan medarbetarna.
  • Medarbetarna lär känna varandra bättre, och bidrar till trygghet i gruppen.
  • Chefen når fler medarbetare för överföring av kunskap om verksamheten vid ett tillfälle, och kan få fler infallsvinklingar från medarbetarna
  • Chefen ökar relationen till medarbetarna
  • Spelet tar upp vissa krav i arbetsmiljölagen
  • Du behåller spelet för att genomföra det igen med nya medarbetare som kommit till gruppen
  • Gruppen blir överens över hur man ska gå vidare med uppföljning
  • Kunskapsöverföring till låg kostnad utslaget per anställd!

SPELET OM VERKSAMHET OCH SAMARBETE

Spelet riktar sig till samtliga anställda inom en organisation eller ett företag. Chef och medarbetare deltar. Spelet lämpar sig bäst för en grupp på ca 10 personer och ges på plats.
Spelansvarig är konsulten Per.

KOSTNAD OCH TIDSÅTGÅNG

Speltiden är 60 minuter. Med introduktion och uppföljning en blir den sammanlagda tiden 1,45 tim. Viss förberedelsetid för konsult och chef tillkommer, för att diskutera verksamhetsspecifika frågor.
13.500:- ex. moms