60 MINUTER

Spelet om verksamhet och samarbete som ger gruppen och ledaren en klar bild över sin kunskap om verksamheten, gruppens samarbete och vad som behöver utvecklas. Du har också möjlighet att anpassa frågorna efter din egen verksamhet.
Ett lustfyllt sätt att få kunskap och kunskapsöversikt över din organisation!

LGRUPP
Spelet riktar sig till samtliga anställda inom en organisation.

MÅL
Få kunskap och samsyn om organisationens verksamhet. Främja gruppens samarbete.

INNEHÅLL
  • Inventering av medarbetarnas kunskap.
  • Kunskapsöverföring mellan medarbetarna.
  • Medarbetarna lär känna varandra bättre, och bidrar till trygghet i gruppen.
  • Handlingsplan för fortsatt arbete.

KOSTNAD OCH TIDSÅTGÅNG

Speltiden är 60 minuter. Med introduktion och uppföljning en blir den sammanlagda tiden 2 timmar. Viss förberedelsetid för konsult och chef tillkommer, för att diskutera verksamhetsspecifika frågor.  Chef och medarbetare deltar. Spelet lämpar sig bäst för en grupp på ca 10 personer och ges på plats.  Organisationen får behålla spelet för att genomföra det igen med nya medarbetare som kommit till gruppen

Kostnad ca 14.000:- ex. moms. Kostnaden är beroende av konsultens insats.

PER LORÉN

Per är ansvarig för spelet
Mail till Per >>